Dofinansowanie na inwestycje związane z ochroną środowiska

W 2019 r. w ramach dotacji celowej z budżetu Powiatu Olsztyńskiego dofinansowane będą zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

Wysokość kwoty dofinansowania jednego wniosku - do 15 000 zł.

Dotację może otrzymać 1 podmiot z danej gminy powiatu olsztyńskiego (ewentualnie 2 jeżeli z innych gmin nie będzie wniosków).

Termin składania wniosków – do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Łączna kwota przeznaczona na dotacje – 70 000 zł

Szczegóły określają:

  • Uchwała Nr XXI/283/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21.06.2013 r.
  • Uchwała Nr 36/12/2019 Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 11.07.2019 r.

dostępne na stronie internetowej – link, w zakładce przetargi i ogłoszenia – środowisko i budownictwo – wniosek o udzielenie dotacji celowej (…) wraz z drukiem wniosku zamieszczonym w załącznikach pod uchwałami.