Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Kredyty waloryzowane we franku szwajcarskim miały być doskonałą okazją do znacznego obniżenia kosztów finansowania. Klienci, kuszeni niskim oprocentowaniem oraz stabilną sytuacją franka, zdecydowali się na podjęcie zobowiązania w walucie obcej, co w przypadku wielu osób zakończyło się finansową katastrofą. Prawna pomoc frankowiczom ma na celu pociągnięcie banków do odpowiedzialności za los poszkodowanych. Czy istnieją skuteczne metody, które pozwalają umorzyć kredyt frankowy?

Podstawa prawna korzystna dla frankowiczów

W ostatnich latach mogliśmy obserwować znaczne zmiany w podejściu sądów do zagadnienia kredytów we frankach. Przez wiele lat, dochodzenie swoich praw w ten sposób było praktycznie z góry skazane na porażkę. Dwa ostatnie lata pokazują, że kredyty frankowe wyroki często przychylają się do argumentów podnoszonych przez frankowiczów. Banki, nie informując o ryzyku kursowym, nie wywiązały się rzetelnie z obowiązków kredytodawcy. To daje podstawę, do pozwania banku i dążenia do umorzenia aktualnej umowy kredytowej.

Oczywiście wiele zależy od indywidualnej umowy konsumenta z bankiem. Warto zdecydować na fachową pomoc, jaką frankowiczom świadczy kancelaria radców prawnych Warszawa. Doświadczony radca jest w stanie przeanalizować naszą umowę oraz znaleźć argumenty, które pozwolą skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem. Ugoda z bankiem należy w tej kwestii do rzadkości, a co więcej, często jest niekorzystna dla konsumenta. W związku z tym, kredyt we frankach pozew często jest jedyną drogą do odzyskania swoich pieniędzy.

W jaki sposób frankowicze mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty?

Warto przenalizować całą sytuację i zwrócić uwagę na istotny aspekty. Kredytobiorcy, którzy przez kilkanaście lat sumiennie spłacali swoje zobowiązanie wobec banku, zdążyli już spłacić nawet kilkadziesiąt procent kwoty kredytu. Gwałtowny wzrost kursu CHF doprowadził do tego, że konsumenci nagle stanęli przed koniecznością spłacenia kwoty większej, niż w momencie podpisywania umowy, Długi w przypadku niektórych frankowiczów sięgnęły nawet 200-300%.

Abuzywne klauzule wpisane w umowę z bankiem nie miały w tym momencie żadnego zastosowania. Znaczna większość frankowiczów nie była zdolna do dalszego spłacania kredytu. Tymczasem, banki naliczały karne odsetki i generowały dodatkowe koszty. To pokazuje, jak istotna jest pomoc dla frankowiczów, którzy w jednej chwili znaleźli się nad przepaścią finansową. Banki nie mogą dbać wyłącznie o swoje interesy nie licząc się z potrzebami swoich klientów. Tego dowodzą frankowicze wyroki, które coraz częściej przynoszą szczęśliwe zakończenie dla wielu frankowiczów.

Jak walczyć o swoje prawa przed sądem?

Decydując się na samodzielną batalię z bankiem często stajemy na straconej pozycji. Bank dysponuje wieloma specjalistami i szerokim zapleczem prawnym, a bez odpowiedniej wiedzy nie będziemy w stanie skutecznie dochodzić swoich spraw. Warto zatem wykorzystać pomoc frankowiczom, świadczoną przez wykwalifikowanych specjalistów. Doświadczony radca prawny jest w stanie bardzo sprawnie wyodrębnić wady prawne oraz wskazać argumenty potrzebne do wygrania sprawy.

Obecnie, bogate orzecznictwo sądowe daje do ręki frankowiczów silny oręż do walki z bankiem. Kancelaria radców prawnych Warszawa to odpowiednie miejsce od uzyskania prawnego wsparcia. Sytuację frankowiczów poprawia także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym, fachowa pomoc dla frankowiczów umożliwia obecnie umorzenie kredytu, a także odzyskanie nadpłaty z tytułu niekorzystnej indeksacji kursowej.

Czy prawna pomoc frankowiczom może prowadzić do umorzenia kredytu?