Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

W dniu dzisiejszym strażnicy dzielnicowi wystawili dyspozycje usunięcia wraków pojazdów Opel Corsa oraz Opel Astra z centrum miasta. Pojazdy były bez tablic rejestracyjnych, od dłuższego czasu nieużytkowane oraz jeden z nich nie był zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W związku z powyższym pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony.
Zgodnie z art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza. W 2019 roku strażnicy doprowadzili do usunięcia 117 wraków przez ich właścicieli oraz wystawili 10 dyspozycji usunięcia pojazdów na parking.

.

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie