Nieodpłatna pomoc prawna – rozstrzygnięcie OKO

Zarząd Powiatu w Olsztynie rozstrzygnął Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020.

Zgodnie z podjętą uchwałą:
1) Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie powierzono Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu w Brusach;
2) Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku powierzono Stowarzyszeniu „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” w Olsztynie;
3) Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie powierzono Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku.

Dokumenty:
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert_NPP NPO 2020

Uchwała Zarządu_Powierzenie realizacji zadań_NPP_NPO_EP_2020