Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Logo EIT Food

Trwa rekrutacja do programu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej EIT Food Seedbed. Termin zgłoszeń upływa w połowie marca.

Realizujące program EIT Food to konsorcjum przedsiębiorstw, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów, zorganizowane w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Komisji Europejskiej. EIT Food jest największą europejską inicjatywą w obszarze rolno-spożywczym, realizującą programy wsparcia innowacji dla sektora żywnościowego w Europie. Działania EIT Food są finansowane przez KE w programie Horyzont 2020.

Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy. Beneficjenci uzyskają wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (refundację kosztów podróży związanych z udziałem w warsztatach projektowych, spotkaniach z mentorami i potencjalnymi klientami, do wysokości 10 tys., a dla najlepszych startupów nagrody pieniężne przyznawane przez EIT Food).

- Unikatowym elementem programu jest wsparcie dla procesów weryfikacji pomysłu biznesowego i przydatności rozwiązań technicznych poprzez ustrukturyzowany dialog z potencjalnymi klientami, realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food przy współpracy z wyspecjalizowanymi trenerami, mentorami i ułatwione dzięki oferowanemu startupom wsparciu finansowemu - informują organizatorzy przedsięwzięcia.

Program jest prowadzony w języku angielskim w pięciu europejskich ośrodkach znajdujących się: w Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii. Zespół organizatorów obejmuje m.in. uniwersytety w Belfaście, Cambridge i w Warszawie. Poza tym siedem firm-liderów branży rolno-spożywczej.

Szczegółowe informacje o programie i formularz aplikacyjny są na stronie EIT Food - Seedbed Incubator, a na stronie warszawskiego Hubu Seedbed można znaleźć relacje startupów i mentorów, którzy uczestniczyli w programie w ubiegłym roku.

- Ze względu na koordynację szkoleń i mentoringu w Polsce, do udziału szczególnie zachęcamy rodzimych pomysłodawców - dodają organizatorzy. - Aplikujący do programu powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności i/lub przetwarzania powstałych w tych procesach odpadów.

Oprócz typowych rozwiązań rolno-spożywczych, start-upy mogą działać w obszarach wspierających wytwarzanie żywności, w tym: maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, opakowania, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe czy innowacje społeczne. Program dotyczy pomysłodawców i startupów na wczesnych etapach rozwoju, dlatego szczególnie zachęcamy do aplikowania naukowców i studentów, których pomysł technologiczny jest związany z prowadzonymi badaniami, a jego dalszy rozwój wymaga zdobycia specjalistycznej wiedzy biznesowej oraz kontaktów z potencjalnymi klientami w Polsce i innych krajach europejskich.

Termin zgłoszeń mija 15 marca.

<- Wstecz do: Archiwum