Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Nabór do Szkoły dla Rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ogłasza nabór do Szkoły dla Rodziców. Chodzi o warsztaty kompetencji wychowawczych, kierowane do rodziców zastępczych. Zajęcia będą realizowane od marca do czerwca 2020 r.

Warsztaty odbędą się w cyklu dziesięciu czterogodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę oraz umiejętności pozwalające na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z wychowankami, a także uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
Warsztatowy charakter spotkań umożliwia m.in. zwiększenie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksję nad własną postawą wychowawczą, kształtowaniem więzi opartych na wzajemnej bliskości i szacunku, a przede wszystkim wymianę doświadczeń. Tematy spotkań dotyczyć będą m.in.: uczuć, wyznaczania granic, konsekwencji, zachęcenia dziecka do współpracy i samodzielności.

Warsztaty będą odbywać się nieodpłatnie raz w tygodniu. Terminy oraz godziny zostaną ustalone po odbytej rekrutacji. Planowanym miejscem spotkań jest sala sesyjna w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy placu Bema 5.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o kontakt do dnia 28 lutego 2020 r. z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: