Uczestnicy lekcji przebrani za postacie ze średniowiecza

Jak uczyć, by zainteresować młodzież tematyka przeszłości? Doskonale o tym wiedzą w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie.

Uczniowie placówki często mają okazję brać udział w oryginalnych zajęciach. Wycieczki, tematyczne spacery - to niemal stały element nauki w tej placówce. Ostatnio wzięli udział w żywej lekcji poświęconej średniowieczu.

- To cudowna podróż przez wieki służąca zaznajomieniu uczniów z historią poprzez kontakt z dawnymi obyczajami, bronią oraz uzbrojeniem ochronnym - mówi nauczycielka z SP 33, Joanna Mieszczyńska. - Uczniowie poznawali średniowiecze słuchając opowieści, przymierzając stroje i uzbrojenie charakterystyczne dla epoki oraz byli pasowani na rycerzy i strzelali z kuszy. Całe wyposażenie, które jest wykorzystywane to repliki sprzętów z danej epoki. W trakcie żywej historii lekcji uczniowie mieli okazję bawiąc się uczyć i zdobyć wiedzę historyczną.

W zajęciach wzięli udział uczniowie i uczennice klasy 4b, 1a i 1b Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie.

<- Wstecz do: Archiwum