Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Dzieci podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

Jeszcze do końca tygodnia przyjmowane są wnioski o przyjęcie dzieci do szkół podstawowych. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w pierwszym etapie odbędzie się w połowie kwietnia.

Nabór realizowany jest za pośrednictwem systemu "Elektroniczna rekrutacja". Narzędzie umożliwia m.in. złożenie wniosku bez wychodzenia z domu, sprawdzenie obwodu szkoły podstawowej zgodnego z adresem zamieszkania dziecka, potwierdzenie woli zapisania dziecka do szkoły podstawowej, wyrażenie woli udziału w rekrutacji do szkoły podstawowej spoza obwodu, a także sprawdzenie wyników rekrutacji.

- Liczba dzieci w Olsztynie, które powinny pójść do I klasy to 1560, a mamy już około tysiąca złożonych wniosków - informuje dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Anida Samoraj. - Ze względu na obecną sytuację szkoły podchodzą do naboru elastycznie, ich przedstawiciele pomagają, kontaktują się z rodzicami, jeśli ktoś czegoś nie wypełni.

Do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 może zostać przyjęte dziecko, które w roku 2020 kończy 7 lat (urodzone w 2013 r.), kończy 6 lat (urodzone w 2014 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W portalu rekrutacyjnym www.edukacja.olsztyn.eu dostępne są wszelkie niezbędne informacje na temat całego procesu. Szczegóły opisane są m.in. w specjalnym podręczniku. Jest tam też instrukcja "krok po kroku".

Terminy:

Postępowanie podstawowe:
* od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
* 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
* od 6 kwietnia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
* 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające:
* od 19 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
* 25 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
* od 26 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,
* 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

[portal rekrutacyjny www.edukacja.olsztyn.eu]

<- Wstecz do: Archiwum