Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Stan epidemiologiczny w powiecie na 20.05.2020 godz. 9:00

Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 20.05.2020 godz. 9:00. Apelujemy też o honorowe oddawanie krwi. W związku z epidemią koronawirusa @RCKiK Olsztyn wprowadziło nowe zasady obowiązujące dawców w siedzibie Centrum i jego oddziałach terenowych:

  • rejestracja telefoniczna i internetowa
  • na terenie Centrum mogą przebywać jedynie dawcy i personel, bez osób towarzyszących.

Potrzebna jest krew wszystkich grup, w szczególności 0Rh-, 0Rh+, ARh-, BRh-, a także osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Każda wyjazdowa akcja poboru krwi jest zaplanowana do 40 zarejestrowanych osób. Osoby, które zgłoszą się, by oddać, zostaną poddane wstępnej kwalifikacji pod kątem zagrożenia epidemiologicznego. Uwaga, RCKiK nie przeprowadza testów na koronawirusa!

Szczegóły na: RCKiK Olsztyn

20 maja 2020 godz 9