Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Stan epidemiologiczny w powiecie na 22.05.2020 godz. 9:00

Podajemy stan epidemiologiczny w powiecie olsztyńskim na 22.05.2020 godz. 9:00. Informujemy, że w kolejnych dniach zmieniamy zasady publikacji naszych raportów. Nadal będą one zamieszczane codziennie od poniedziałku do piątku, wyłączamy natomiast weekendy.

Przypominamy, że od 25 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu. Są to:

  • placówki wsparcia dziennego
  • dzienne domy i kluby seniora
  • dzienne domy pomocy
  • środowiskowe domy samopomocy
  • kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • warsztaty terapii zajęciowej
  • podmioty zatrudnienia socjalnego.

Możliwość nie oznacza konieczności. Warunkiem jest spełnienie przez placówkę warunków reżimu sanitarnego. Ostateczna decyzja w tym zakresie będzie podejmowana przez wojewodę.
Szczegóły: MRPiPS

22 maja 2020 godz 9