Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Oświetlony budynek z czerwonej cegły

Co najmniej 50 miast, gmin i wsi w całej Polsce nie zgadza się na działania rządu, który systematycznie pozbawia samorządy dochodów. W Olsztynie zostanie wyłączone oświetlenie najważniejszych obiektów.

Jak piszą w apelu do Prezydenta i Premiera organizatorzy protestu - przedstawiciele stowarzyszenia "Tak! Samorządy dla Polski" – "od wielu lat samorządy realizując zadania własne, otrzymują środki finansowe nieadekwatne do skali wykonywanych zadań. Z reguły to dofinansowanie dotyczy zadań zleconych. Wysokość niedoszacowania wzrasta z roku na rok, ostatnio w wyniku niekorzystnych zmian w zakresie podatku PIT i CIT, ale również innych zmian, np. w systemie oświaty".

- Zdecydowałem, że dołączymy do akcji bo uważam, że bez stabilnego rozwoju gmin nie będzie stabilnego rozwoju kraju - mówi prezydenta Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - A do rozwoju potrzebne są fundusze, adekwatne do nałożonych na nas zadań.

To m.in. zwolnienia z podatku dochodowego bez rekompensaty dla samorządów, czy rosnąca dysproporcja między wydatkami na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą, a subwencją. Symboliczne wyłączenie świateł jest także formą protestu przeciw zapowiedziom Premiera o zawetowaniu budżetu Unii Europejskiej.

- Nie wyobrażam sobie tak szybkiego rozwoju Olsztyna, gdyby nie środki unijne – dodaje prezydent Olsztyna. - W zasadzie możemy powiedzieć, że gdziekolwiek się w Olsztynie nie obrócimy, niemal wszystko, co wykonaliśmy w ostatnich dziesięciu latach było współfinansowane przez Unię Europejską. To łącznie dużo ponad 100 projektów zarówno tych twardych, których efekty widzimy w przestrzeni miejskiej, jak rewitalizacja budynków, parków miejskich, budowa plaży miejskiej, basenu czy remonty i budowy dróg, ale także tych  miękkich, dzięki którym nasi mieszkańcy mogli podnosić kwalifikacje i doskonalić swoje umiejętności. Łącznie otrzymaliśmy blisko dwa miliardy złotych unijnego wsparcia.

Symboliczne wyłączenie świateł jest protestem polskich miast, gmin i wsi, które chcą pokazać, że wszystkie działania rządu mogą doprowadzić do tego, że wkrótce samorządy będą musiały wyłączyć światło. W Olsztynie na całą noc zgaśnie iluminacja dziesięciu miejsc:
* budynek ratusza (plac Jana Pawła II 1)
* Plac Jana Pawła II
* Wysoka Brama (Staromiejska 16)
* Katedra św. Jakuba (Staszica 5)
* Kościół św. Józefa (Jagiellońska 41)
* Kościół Serca Jezus (Mickiewicza 10)
* Kościół Matki Boskiej Różańcowej (Bajkowa 15)
* Kościół Najświętszej Maryi Królowej Polski i Archaniołów Michała,  Rafała i Gabriela (Kromera 2a)
* I Liceum Ogólnokształcące nr I  im. Adama Mickiewicza (Mickiewicza 6)
* Wieża Obserwatorium Astronomicznego (Żołnierska 13b)

<- Wstecz do: Archiwum