Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

W związku z coraz większą liczbą zgłoszeń dotyczących odpalania fajerwerków przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku, wyrobów pirotechnicznych wolno używać 4 dni w roku: 31 grudnia oraz 1, 13 i 14 stycznia oraz podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym ich użyciem, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Osoby lekceważące obowiązujące przepisy narażają się na poniesienie konsekwencji prawnych przewidzianych w kodeksie wykroczeń. Apelujemy również o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi w obchodzeniu się ze środkami pirotechnicznymi.

Pliki do pobrania

  • Powiększ zdjęcie