Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Jaki powinien taki bilet, na którym można by podróżować po Olsztynie i przyległych gminach? Jak wyobrażają go sobie mieszkańcy? Jeszcze tydzień (do 26 stycznia) potrwa specjalna ankieta, która jest jednym z elementów przygotowywanego opracowania.

Integracja transportu zbiorowego i aglomeracyjna współpraca są jednym z najważniejszych zadań stojących przed samorządami. Także Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna prowadzi działania w tym kierunku. Istotnych informacji dotyczących wspólnego biletu ma dostarczyć specjalna ankieta, skierowana do mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Do tej pory w badaniu wzięło udział ponad 1200 osób. Najwięcej głosów i opinii związanych z biletem aglomeracyjnym przekazali mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur - około 700. Ponad sto razy wypowiadali się także mieszkańcy gmin Jonkowo i Stawiguda.

- Chcemy się dowiedzieć, na jakim nośniku powinna być dostępna taka przejazdówka, w jakich środkach transportu ma przede wszystkim obowiązywać oraz jakie rodzaje biletów powinna obejmować - mówi dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz.

Ankieta jest jednym z elementów przygotowań do ppracowania, które ma dać odpowiedzi na szereg pytań, m.in. w jaki sposób system biletu aglomeracyjnego na transport zbiorowy ma być zarządzany, finansowany oraz jak ma funkcjonować. Wspólny bilet dotyczyłby Olsztyna oraz otaczających go gmin - Barczewa, Dywit, Gietrzwałdu, Jonkowa, Purdy i Stawigudy.

[wypełnij ankietę "Wspólny bilet dla MOF Olsztyna"]

Powróć do archiwum