Prace dotyczące sieci ciepłowniczej realizowane są głównie w południowej części Olsztyna. Dlatego tuż po weekendzie mieszkańcy tamtej części Olsztyna mogą spodziewać się przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje o przerwie od 26 lipca od godz. 23:00 do 28 lipca do godz. 24:00. Będzie to dotyczyć budynków:
* Barcza 50CD
* Barcza/Krasickiego C
* Boenigka 1, 2, 1A; 3, 9, 12, 14, 16, 18, 18A, 21,22, 23, 25, 27
* Burskiego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/11, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30A, 32
* Dąbrowskiej 11 (pieczewo A1), 13
* Gębika 1, 1A (Pawilon), 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 10B,  11,12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26A, 28,
* Herdera 1
* Jeziołowicza 1, 2, 14, 16, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 25, 27
* Krasickiego 1, 1B, 3, 5, 7, 9, 11
* Panasa 1, 1A, 2, 4, 5, 6, 6A, 8, 10, 12
* Sikiryckiego 1, 2, 3, 4 ,5 ,6, 7A, 7B, 8, 9, 10 (PAWILON), 11,12
* Sobocińskiego 1
* Stramkowskiej 1, 2A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
* Świtycz Widackiej 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
* Turkowskiego 1 (Pawilon), 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
* Wachowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14A
* Wiecherta 1, 3, 7, 9, 11, 13
* Wilczyńskiego 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 3, 5, 5B
* Żurawskiego 1, 1A (pawilon), 2, 4, 4A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14, 15,  16, 17, 18,  19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Wskazany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej termin wyłączenia może ulec zmianie. Bieżących informacji udziela Pogotowie Ciepłownicze pod numerami telefonów: 993 lub 512-911-583.

Powróć do archiwum