Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Budowa zbiornika małej retencji wód deszczowych przy ul. Bukowskiego w Olsztynie została nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2021.

Na mikroklimat w miastach wpływa wilgotność powietrza, którą pozwala podnieść obecność naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Retencjonowanie wód opadowych jest korzystne z uwagi na zapobieganie obniżania się poziomu wód w gruncie, lepsze zasilanie roślinności w wodę oraz zapobieganie powstawaniu podtopień.

- Ten zbiornik to część większego projektu budowy i przebudowy ośmiu zbiorników retencyjnych, które poprawią funkcjonowanie kanalizacji deszczowej w Olsztynie i tym samym pozwolą na dostosowanie się do zmian klimatu, zwiększenie odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne - mówi Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Nowe zbiorniki pozwolą odprowadzić wodę z miejsc, w których kiedyś dochodziło do podtopień i zatrzymać ją, gromadząc nadwyżki wody, którą będzie można wykorzystać np. podczas pożarów czy do nawadniania zieleni miejskiej oraz mycia ulic i chodników. Wartość inwestycji to  ponad trzy miliony złotych.

Każdy może oddać głos za lub przeciw każdemu z przedsięwzięć. Głosowanie zakończy się 12 września 2021 r. o godz. 9.00. Najlepsza inwestycja otrzyma specjalną nagrodę czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Tu oddaj głos na zbiornik retencyjny Bukowskiego - Antonowicza w Olsztynie.

Powróć do archiwum