Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Przesunięcie terminu otwarcia drogi w Barczewku

Wykonawca robót budowlanych informuje, że w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu nastąpi przesunięcie terminu otwarcia przejezdności drogi powiatowej nr 1442N (stary numer drogi 1430N) w miejscowości Barczewko do czasu uzyskania powyższego pozwolenia. W dalszym ciągu zaleca się korzystanie z wyznaczonego objazdu.

Objazd:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO WRZESIEŃ