Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

ZA ZASŁUGI DLA POWIATU

To była krótka, ale owocna wizyta w naszym partnerskim niemieckim Powiecie Osnabrück. Podczas niej starosta Andrzej Abako wręczył odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Caritasu statuetkę „Łyny – Królewny Warmińskiej”. To najwyższe odznaczenie honorowe Powiatu Olsztyńskiego.

Franz Loth przez ostatnie lata wspierał nasz powiat. Dzięki niemu do naszych placówek szpitalnych i opieki społecznej trafiły m.in. pojazdy transportu sanitarnego, osobowego czy wózki inwalidzkie. Wręczenie statuetki odbyło się 8 października w obecności licznie zebranych gości, m.in. przedstawicieli Bundestagu i landtagu Dolnej Saksonii, sekretarza stanu Dolnej Saksonii Stefana Muhle, przewodniczącego federalnego związku CARITAS Petera Nehera, organizacji charytatywnych oraz przedstawicieli kościoła, starosty Powiatu Osnabrück Anny Kebschull oraz polityków samorządowych. Wydarzenie było jednocześnie znakomitą promocją Powiatu Olsztyńskiego, podczas którego podkreślono silne przyjazne więzy między naszymi powiatami.

Starosta spotkał się również z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej, wypracowując wstępny program wymiany przedsiębiorców na kolejny rok. Obowiązkiem było też spotkanie z kierownictwem Powiatu Osnabrück, reprezentowanym przez starostę Annę Kebschull, wicestarostę Christiane Rottmann oraz członków Zarządu Bärbel Rosensträter i Matthiasa Selle. Towarzyszyła im Aleksandra Kryskow, nowy pełnomocnik ds. partnerstw Powiatu Osnabrück.

Pod koniec października 30-osobowa grupa CARITAS odwiedzi tym razem Powiat Olsztyński. Tematem przewodnim będą m.in. kontakty z polskim Caritasem, naszym placówkami opieki społecznej oraz projekt „Szlak Świętej Warmii”.

Fot. Caritas diecezji Osnabrück

Fot. Caritas diecezji Osnabrück

Na zdjęciu starosta Andrzej Abako ( na pierwszym planie z prawej, trzyma pamiątkowy dyplom) i Franz Loth (z lewej, w ręku trzyma statuetkę „Łyny – Królewny Warmińskiej”). W tle yczestnicy spotkania w niemieckim Powiecie Osnabrück