8 listopada: Dzień Kopernika – „starosty olsztyńskiego”

8 listopada 1516 roku zebrani w katedrze fromborskiej kanonicy Czcigodnej Kapituły Warmińskiej podjęli decyzję o powierzeniu funkcji administratora jej dóbr w komornictwie olsztyńskim swojemu bratu – wielebnemu doktorowi Mikołajowi Kopernikowi. Ten spakował kufry i wyruszył w drogę do Olsztyna. Tak zaczął się nowy rozdział w życiu tego sumiennego urzędnika, znamienitego lekarza i Wielkiego Astronoma…

Mówiąc współczesnym językiem, tego dnia Kopernik został „olsztyńskim starostą”, więc szczególnie Powiat Olsztyński czuje się w obowiązku podkreślać związki kanonika Mikołaja z tą ziemią – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. Robimy to już od kilkunastu lat w ramach naszego projektu promocyjnego „Kopernik Warmiakiem”.

W poniedziałek odbyło się pierwsze z planowanego cyku spotkanie pod nazwą „8 listopada – Dzień Kopernika” zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur.

Chcemy, aby ten dzień zapisał się już na trwałe w kalendarzu imprez kopernikowskich dodaje Piotr Żuchowski, dyrektor MWiM. I co roku poświęcony był „innej twarzy” kanonika Mikołaja.

Uczestnicy spotkania mogli pogłębić wiedzę o tablicy astronomicznej Kopernika znajdującej się w ścianie krużganku olsztyńskiego zamku. O zasadach jej działania mówił w swojej prelekcji dr Jacek Szubiakowski, dyrektor olsztyńskiego Planetarium. Jej też poświęcone jest nowe wydawnictwo przygotowane przez olsztyńskie starostwo pt. „Punkty naznaczone Mikołaja Kopernika” autorstwa dr. Wojciecha Szalkiewicza, który również opowiadał słuchaczom o związkach kanonika z… astrologią.

Wydarzenie to było też okazją do prezentacji Rosanke Copernicus – nowego piwa przygotowanego przez Browar Warmia przy współpracy z olsztyńskim starostwem, które uzupełni liczną już powiatową kolekcję pamiątkowo-promocyjnych „kopernikaliów”. Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu starostwo przygotowało m.in. tłoczone z rzepaku Oleum Copernicus. Od dwóch miesięcy oficjalną pamiątką województwa jest też Sublimat winny Mikołaja Kopernika.

MWiM5 (002)

MWiM3 (002)

Foto: Muzeum Warmii i Mazur