Rozpoczął się nabór do olsztyńskich liceów, techników i szkół branżowych. O miejsca - tradycyjnie już - ubiegają się nie tylko absolwenci podstawówek nie tylko ze stolicy Warmii i Mazur.

Jeszcze przez nieco ponad miesiąc - do 21 czerwca - kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, przez Platformę Usług Oświatowych.

- Poza kończeniu roku szkolnego, czyli po 24 czerwca, kandydaci są zobowiązani do uzupełnienia dokumentacji o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty - informuje dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz. - Czas na to jest do 13 lipca.

W kolejnych dniach komisja rekrutacyjna będzie weryfikować złożone wnioski i 20 lipca opublikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Kandydaci będą mieć czas do 22 lipca, by potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej placówce. Ostateczne listy kandydatów przyjętych do szkół poznamy 25 lipca.

- Jeśli będą uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci w procesie tej podstawowej rekrutacji, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej - dodaje dyrektor Szafrańska-Bortkiewicz. - Ten etap będzie przebiegać analogicznie do rekrutacji podstawowa.

Łącznie w olsztyńskich szkołach ponadpodstawowych zostało przygotowanych 2929 miejsc. To o ok. pół tysiąca więcej, niż liczba absolwentów olsztyńskich podstawówek, bowiem każdego roku nie brakuje kandydatów spoza stolicy Warmii i Mazur. W liceach ogólnokształcących jest 1201 miejsc, w technikach - 1224, a w szkołach branżowych I stopnia - 444.

[Platforma Usług Oświatowych]

Powróć do archiwum