Młodzi i zdolni wyróżnieni

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Czas na wakacje. Zanim jednak rozpoczną się na dobre, starosta olsztyński Andrzej Abako postanowił nagrodzić najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olsztyński. 12 zdolnych otrzymało Nagrodę Starosty Olsztyńskiego – „Młodzi i Zdolni”.

- Dziś możecie być z siebie dumni, jak ja jestem dumny z tego, że mamy w naszym powiecie taką uzdolnioną młodzież, która uczy się na wysokim poziomie we wszystkich naszych szkołach. Muszę zaznaczyć, że średnie, które otrzymaliście na świadectwie, nie są niższe niż 5,0. Gratuluję! Szanowni Rodzice! Bądźcie dumni z waszych mądrych i utalentowanych dzieci! Dziękuję też dyrektorom szkół i nauczycielom za pasję, entuzjazm oraz serce, którym obdarzacie swoich uczniów – powiedział Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Lista laureatów Nagrody Starosty Olsztyńskiego w roku szkolnym 2021/2022:

 1. Jakub Żuk, uczeń Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (5,23).
 2. Piotr Graczyk, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (5,27).
 3. Szymon Lachowicz, uczeń Technikum Zespołu Szkół w Dobrym Mieście (5,15).
 4. Bartosz Truszczyński, uczeń Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku (5,00).
 5. Anna Szostak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku (5,46).
 6. Ewelina Kominek, uczennica Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego nr 1 Zespołu Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku (5,71).
 7. Oliwia Kubik, uczennica Technikum Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach (5,50).
 8. Zuzanna Zajkowska, uczennica Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim — w cyklu 6-letnim (5,43).
 9. Łukasz Maruszczak, uczeń Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim — w cyklu 4-letnim (5,25).
 10. Nikola Szczepańska, uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół w Biskupcu (5,10).
 11. Wojciech Nosek, uczeń, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Zespołu Szkół w Biskupcu (5,43).
 12. Korneliusz Sznar, uczeń Technikum Zespołu Szkół w Biskupcu (5,31).

Dyrektorzy szkół

stypendyści ze szkoły muzycznej w Dywitach

Fot. Monika Nowakowska

Fot. Monika Nowakowska

stypendyści z Biskupca

Fot. Monika Nowakowska

stypendyści z Dobrego Miasta

Fot. Monika Nowakowska

stypendyści z Olsztynka

Fot. Monika Nowakowska