Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Komenda Miejska Policji w Olsztynie zapraszają do udziału w debacie społecznej na temat: „Zachowania dysfunkcyjne oraz profilaktyka uzależnień młodzieży na terenie powiatu olsztyńskiego”.

Celem spotkania jest zdiagnozowanie zachowań dysfunkcyjnych młodzieży na terenie powiatu olsztyńskiego i określenie działań prewencyjnych policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa młodych ludzi. Jesteśmy przekonani, że spotkanie z Państwem pozwoli nam wspólnie wskazać konkretne zagrożenia oraz zaplanować działania prewencyjne, profilaktyczne oraz zapobiegawcze. Liczymy na aktywną dyskusję i debatę, które pozwolą w przyszłości szybciej i skuteczniej reagować na niebezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Data i miejsce debaty: 23 listopada 2022 r. godzina 9.00, sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Olsztynie ul. Plac Bema 5.

Program debaty:

  1. Najnowsze zmiany ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz uprawnienia dyrekcji szkół w świetle aktualnych przepisów
  2. Identyfikacja zagrożeń zjawiska „Mowy nienawiści” – hejtu wśród nieletnich
  3. Substancje psychoaktywne i ich wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka – przykłady praktyczne
  4. Depresja – rozpoznanie i organizacja pomocy w szkole.
  5. Panel dyskusyjny.