Marszałek Kuchciński wręczył stypendia najlepszym z regionu
W olsztyńskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najbardziej zdolnych studentów i artystów z regionu Warmii i Mazur. Marszałek Marcin Kuchciński, w obecności Marii Bąkowskiej z zarządu województwa, wręczył nagrody tym, którzy swoją pracą i talentem wyróżniają się na tle innych.
  1. Minuta ciszy na początku gali upamiętniła zmarłego wicemarszałka Mirona Sycza.
  2. Wojciech Sordyl, student ekonomii, otrzymał prestiżowe Stypendium Naukowe im. Marka Baumana.
  3. W sumie przyznano 23 stypendia studenckie i trzy doktoranckie, a także 17 stypendiów artystycznych.
  4. Łączna wartość wsparcia finansowego w tym roku wzrosła o 30% w porównaniu do poprzedniego roku.

Podczas uroczystości szczególnie wzruszające były słowa marszałka Kuchcińskiego, który wspominając Marka Baumana, zaznaczył: "Przyznając Stypendium Naukowe im. Marka Baumana, honorujemy pamięć o wybitnym ekonomiście, który dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i osiągnięciom stał się architektem ekonomicznego rozwoju naszego województwa". Marszałek podkreślił również humanitarne aspekty postaci Baumana, mówiąc, że był on "niezwykle dobrym i życzliwym człowiekiem, który wymagał dużo od innych, ale jeszcze więcej od siebie".

Laureat głównej nagrody, Wojciech Sordyl, podzielił się swoimi odczuciami: "Nie spodziewałem się głównej nagrody, choć mam wysoką średnią, która plasuje się w ścisłej czołówce mojego roku". Dodał również, że Stypendium Marka Baumna jest dla niego nie tylko wyróżnieniem, ale i motywacją do dalszej pracy i rozwoju.

Stypendia artystyczne również cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba 79 kandydatów. Wśród nich 17 osób otrzymało wsparcie finansowe, które pozwoli im rozwijać swoje pasje w różnych dziedzinach sztuki. Agnieszka Markowicz, reprezentująca stypendystów artystycznych, wyraziła wdzięczność: "Dziękujemy panu marszałkowi za wielkie wsparcie, zaufanie, a przede wszystkim za inwestycję w sztukę, w nasz sposób patrzenia na świat. Razem tworzymy tożsamość Warmii i Mazur".

Wzrost budżetu na stypendia w tym roku, który wyniósł aż 162 tys. zł, pokazuje, jak duże znaczenie władze województwa przywiązują do wsparcia młodych talentów zarówno w dziedzinie nauki, jak i sztuki. Wzrost ten jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zdolnych i ambitnych młodych osób, które z pasją dążą do realizacji swoich celów edukacyjnych i artystycznych.
Na podst. Urząd Marszałkowski Olsztyn