Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs na projekty rozwoju kultury fizycznej
Rozwój kultury fizycznej w regionie nabiera tempa dzięki nowemu konkursowi ofert

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs, który ma na celu wsparcie projektów związanych z kulturą fizyczną. Inicjatywa ta skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz instytucji, które działają na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

  1. Wsparcie finansowe dla projektów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów.
  2. Zgłaszanie ofert przez elektroniczny system do końca maja 2024 roku.
  3. Realizacja projektów musi zostać zakończona do 15 grudnia 2024 roku.
  4. Konieczność dostarczenia papierowej wersji dokumentów do odpowiedniego departamentu w Olsztynie.

W ramach konkursu przewidziano finansowanie różnorodnych działań. Z jednej strony, programy prozdrowotne i edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców regionu otrzymają wsparcie w wysokości 20 000 zł. Z drugiej strony, projekty promujące aktywność fizyczną wśród seniorów, w tym organizacja imprez sportowych oraz wsparcie dla weteranów sportu, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 000 zł.

Nie mniejszą sumą, bo aż 25 000 zł, zostaną wsparte międzynarodowe wymiany sportowe, które mają na celu umocnienie relacji z regionami partnerskimi i promocję lokalnych talentów na arenie międzynarodowej.

Zainteresowane podmioty powinny pamiętać o konieczności złożenia ofert zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Ostateczny termin na dostarczenie dokumentów to 6 czerwca 2024 roku, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie całego procesu i rozpoczęcie projektów.

Inicjatywa ta stanowi znakomitą okazję do aktywizacji mieszkańców województwa poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej, co przyczyni się nie tylko do poprawy ich kondycji fizycznej, ale także ogólnego samopoczucia i zdrowia.


Urząd Marszałkowski