Światowy Dzień Pszczół: Co możemy zrobić dla tych pożytecznych owadów?
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, dzień poświęcony refleksji nad rolą tych niezwykle ważnych owadów w naszym ekosystemie. To doskonała okazja, aby zastanowić się, jak możemy wspólnie działać na rzecz ochrony pszczół, które są kluczowe dla pozyskiwania żywności.
  1. Pszczoły odpowiadają za ponad 80% zapyleń roślin uprawnych.
  2. Malejąca populacja owadów zapylających to poważny problem dla bioróżnorodności.
  3. Nieprawidłowe stosowanie pestycydów i zmiany klimatyczne zagrażają pszczołom.
  4. Każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o środowisko.

Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ w 2018 roku z inicjatywy Słowenii, jest okazją do zwrócenia uwagi na niezwykle istotną rolę pszczół w ekosystemie. Pszczoły i inne owady zapylające są odpowiedzialne za ponad 80% zapyleń najpopularniejszych roślin uprawnych, takich jak warzywa, owoce, rośliny oleiste, strączkowe i paszowe.

Głównym zagrożeniem dla pszczół jest nieprawidłowe i zbyt częste stosowanie środków ochrony roślin, które prowadzi do ich zatrucia, a także zmieniające się warunki klimatyczne. Pszczoły potrzebują różnorodnego pokarmu w postaci pyłku kwiatowego i nektaru, a także odpowiednich miejsc na gniazda. Dlatego warto sadzić drzewa, krzewy, byliny i rośliny jednoroczne, które dostarczają pszczołom niezbędnych do życia zasobów.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego również angażuje się w ochronę pszczół poprzez organizowanie konkursów na sadzenie drzew i krzewów miododajnych oraz otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych, które promują działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności i ekologii. Wspierane są także inicjatywy zmierzające do poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich.

Jednym z najważniejszych działań na rzecz ochrony pszczół jest unikanie niewłaściwego stosowania pestycydów oraz ich nieużywanie w godzinach lotu pszczół. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych owadów, tworząc przyjazne dla nich warunki w swoich ogrodach. Możemy to zrobić, pozostawiając niekoszone trawniki, sadząc rośliny miododajne o różnych terminach kwitnienia, a także ustawiając poidełka z wodą, które pozwolą pszczołom bezpiecznie się napić.

Pszczoły, poprzez zapylanie roślin, nie tylko zwiększają plony rolników, ale także wytwarzają cenne produkty pszczele, takie jak miód, wosk, pierzga, propolis, mleczko i jad pszczeli. Dbając o pszczoły, dbamy więc o naszą przyszłość i bioróżnorodność środowiska.


Źródło: Urząd Marszałkowski Olsztyn