Nowe porozumienie Olsztyna z UWM: Zdrowie uczniów priorytetem
Współpraca między samorządem a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim nabiera nowego wymiaru. Dzięki podpisanemu porozumieniu, uczniowie szkół podstawowych będą mieli monitorowany stan zdrowia, co ma na celu zapobieganie chorobom wynikającym z niskiej aktywności fizycznej i niewłaściwego stylu życia.

Nowe porozumienie między miastem a uczelnią

W środę, 3 lipca, doszło do podpisania porozumienia między samorządem a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, które ma na celu monitorowanie stanu zdrowia uczniów szkół podstawowych. Jest to kolejny krok w intensyfikacji współpracy między tymi instytucjami, który ma przynieść korzyści zarówno dla dzieci, jak i dla społeczności akademickiej.

Znaczenie projektu dla zdrowia uczniów

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. Jerzy Przyborowski, podkreślił, jak ważny jest ten projekt w kontekście zmieniającego się trybu życia młodych ludzi. „Wszyscy wiemy, że tryb życia młodych ludzi się zmienia. Spędzają dużo czasu przed komputerem. Ich aktywność fizyczna jest niska, a przy tym tempo życia i jedzenie w pośpiechu sprzyjają rozwojowi różnego rodzaju chorób. Bardzo się cieszę, że taki pomysł powstał” - mówił rektor.

Program pilotażowy, który będzie realizowany do czerwca 2025 roku, obejmie uczniów z klas III, V i VII. Badacze ze Szkoły Zdrowia Publicznego UWM przeprowadzą kompleksowe badania antropometryczne, ocenią postawę ciała dzieci oraz ich jakość życia, uwzględniając aspekty psychospołeczne. Wykorzystane zostaną innowacyjne aplikacje oraz specjalistyczny sprzęt.

Etapy realizacji programu pilotażowego

Program pilotażowy będzie realizowany w kilku etapach. Do października 2024 roku planowane są spotkania z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 30, mające na celu uzyskanie zgody na udział dzieci w projekcie oraz przeprowadzenie badań. Następnie, od listopada 2024 do lutego 2025 roku, nastąpi analiza zebranych danych i przygotowanie raportu. Wyniki badań zostaną zaprezentowane publicznie i opublikowane w naukowych czasopismach między marcem a czerwcem 2025 roku.

Wsparcie ze strony władz miasta

Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, również wyraził zadowolenie z podjętej inicjatywy. „Cieszę się z podjętej inicjatywy, bo profilaktyka zdrowotna wśród dzieci i młodzieży jest potrzebna. Chcę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Olsztyn jest miastem uniwersyteckim, a współpraca pomiędzy uniwersytetem a miastem niezwykle ważna. Podpisane dzisiaj porozumienie jest początkiem tej dobrej współpracy, która będzie kontynuowana w najbliższych latach.”

Perspektywy na przyszłość

Pilotażowe badania mają na celu zdobycie finansowania dla projektu, który mógłby objąć wszystkie szkoły podstawowe w mieście, których organem prowadzącym jest samorząd. To ambitne przedsięwzięcie ma na celu nie tylko poprawę zdrowia dzieci, ale również zwiększenie świadomości na temat znaczenia zdrowego stylu życia. Współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim daje nadzieję na skuteczne wdrożenie programu i jego dalszy rozwój.


Na podstawie: Urząd Miasta Olsztyna