25. rocznica Samorządowego Forum Ekologicznego w województwie warmińsko-mazurskim
W Mrągowie odbyła się jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Ekologicznego, które w tym roku świętowało swoją 25. rocznicę. Wydarzenie przyciągnęło licznych przedstawicieli samorządów, naukowców oraz organizacji zajmujących się ochroną środowiska, którzy wspólnie dyskutowali nad przyszłością i wyzwaniami regionu Warmii i Mazur.

Jubileuszowa edycja Samorządowego Forum Ekologicznego

W 2024 roku przypadała 25. rocznica Samorządowego Forum Ekologicznego, które tradycyjnie odbyło się w Mrągowie. Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, nie tylko ze względu na jubileusz, ale także z powodu szerokiej gamy poruszanych tematów. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Przyroda i Krajobraz Warmii i Mazur”, podkreślając wyjątkowe walory przyrodnicze regionu.

Tematyka Forum: migracja zwierząt i problemy ekologiczne

Jednym z głównych tematów XXV Samorządowego Forum Ekologicznego była migracja zwierząt łownych i chronionych na tereny zamieszkałe przez ludzi. Dyskusje dotyczyły m.in. łosi, dzików, saren, jeleni, lisów, borsuków oraz wilków. Eksperci przedstawili przyczyny migracji tych zwierząt oraz wynikające z nich problemy, takie jak zagrożenie dla mieszkańców czy szkody w uprawach. Zastanawiano się również nad procedurami wydawania zezwoleń na czynności zabronione w stosunku do gatunków chronionych oraz interwencjach związanych z wilkami.

Nie zabrakło również rozmów na temat bezdomności zwierząt domowych i sposobów jej ograniczenia. Uczestnicy Forum omawiali koszty usunięcia i utylizacji zwłok zwierząt łownych na terenie gmin i prywatnym oraz współpracę strony społecznej z władzami województwa na rzecz ochrony przyrody.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Forum miało na celu promowanie świadomości ekologicznej, a także wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu regionu. W programie znalazły się liczne prelekcje, które miały na celu przedstawienie najnowszych rozwiązań w dziedzinie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy mieli także okazję nawiązać współpracę i stworzyć sieci kontaktów, które przyczynią się do skuteczniejszej realizacji projektów proekologicznych w przyszłości.

Uczestnicy i partnerzy wydarzenia

W konferencji wzięli udział przedstawiciele licznych instytucji, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundacji Per Mondo, a także samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych z tego regionu.

Znaczenie Forum dla regionu

Samorządowe Forum Ekologiczne w Mrągowie od lat stanowi platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat ochrony środowiska. Jubileuszowa edycja była okazją do podsumowania dotychczasowych działań, ale także do wytyczenia nowych kierunków na przyszłość. Wspólne rozmowy i podejmowane inicjatywy mają na celu nie tylko ochronę przyrody Warmii i Mazur, ale również edukację i zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.


Na podstawie: Urząd Marszałkowski