Samochody na parkingu

Ostatnie zmiany w przepisach umożliwiły samorządom nowe regulacje w opłatach za postój w Strefach Płatnego Parkowania.  Dotyczy to także Olsztyna. Dlatego zostały przygotowane propozycje nowych rozwiązań, jakie w naszym mieście miałyby obowiązywać od przyszłego roku. Temat ma być dyskutowany podczas najbliższej (27 listopada) sesji Rady Miasta.

Rozszerzenie zasięgu strefy i preferencyjne podejście do płacących podatki w Olsztynie - to najważniejsze z proponowanych nowości. Te działania, w połączeniu ze stałym, prowadzonym od lat rozwojem komunikacji zbiorowej, mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców stolicy regionu.

W centrach dużych polskich miast, w okresie letnim blisko 50 proc. zanieczyszczeń powietrza pochodzi z emisji spalin samochodowych. Dlatego ograniczenie ruchu to zmniejszenie jego zanieczyszczenia, mniejsze korki, a tym samym poprawa komfortu życia mieszkańców.

Pozostawianie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania nie powinno być tańsze niż korzystanie z komunikacji publicznej. Z kolei osoby, które przyjeżdżają do centrum w celu np. wizyty u lekarza lub załatwienia spraw w urzędach nie powinny krążyć w poszukiwaniu wolnych miejsc postojowych.

Olsztyn, idąc tropem wielu innych polskich miast, planuje podnieść opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Dzięki temu znacząco powinna zwiększyć się rotacja pojazdów. Przeprowadzone analizy mówią jasno - średnie obłożenie w ciągu dnia w SPP wynosi 77 proc., podczas gdy w samym centrum dochodzi aż do 94 proc.

Proponowane zmiany miałyby zostać wprowadzone w dwóch etapach.

Najpierw - od lutego 2020 roku – zaczęłyby obowiązywać nowe stawki za parkowanie. Przykładowo: pierwsza godzina postoju kosztowałaby 3 zł (dotychczas 2,5 zł), a miesięczny abonament 150 zł (dotąd 100 zł). Kolejną nowością byłoby zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej (Z) podstrefą czerwoną (C). To oznacza, że zamiast trzech podstref, miałyby obowiązywać tylko dwie - C (czerwona) oraz T (zielona).

Natomiast od lipca 2020 roku wprowadzone miałyby zostać kolejne rozwiązania. Proponowana podstawowa opłata wzrośnie do 3,9 zł za pierwszą godzinę postoju, a miesięczny abonament – do 250 zł. Jednak w przypadku płatności Olsztyńską Kartą Miejską, potwierdzającą opłacenie podatku dochodowego na rzecz gminy Olsztyn, użytkownik korzystać będzie z ulgi i obowiązywać go będą stawki wprowadzone w lutym 2020 roku, czyli np. 3 zł za pierwszą godzinę postoju i 150 złotych za miesięczny abonament. Dodatkowo, od lipca Strefa Płatnego Parkowania zostałaby rozszerzona o ulice Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły oraz parking przy hali Urania.

Strefa Płatnego Parkowania istnieje w Olsztynie od 1995 roku. Teraz jest w niej ok. 2,5 tys. miejsc.

Propozycje zmian w pigułce:
* od lutego 2020 roku
- zmiana stawek za parkowanie w strefie (np. z 2,5 zł za pierwszą godzinę teraz do 3 zł, a za miesięczny abonament ze 100 zł do 150 zł);
- zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej – czerwoną.

* od lipca 2020 roku
- wprowadzenie nowych stawek za parkowanie w strefie (np. 3,9 zł za pierwszą godzinę, miesięczny abonament - 250 zł);
- brak zmian w stawkach w przypadku płatności Olsztyńską Kartą Miejską, na której, na podstawie dokumentów potwierdzających płacenie podatku na rzecz gminy Olsztyn, zapisana zostanie ulga;
- rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o ulice Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły oraz parking przy hali Urania.

[mapa SPP po proponowanych zmianach]

<- Wstecz do: Archiwum