Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Prace nad nią trwają już około 10 miesięcy, a kamień węgielny wmurowano w połowie czerwca. Olsztyńska ekociepłownia już stawiana jest za wzór tego typu inwestycji. Nasze miasto odwiedziła właśnie delegacja z Nysy.

To będzie jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacji termicznego przekształcania odpadów. Technologie zastosowane w Olsztynie pozwolą na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w obiegu zamkniętym.

Praca wre na terenach w pobliżu ul. Bublewicza. Instalacja już w połowie 2023 roku ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35 proc. mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

W piątek (16 lipca) Olsztyn odwiedziła delegacja Nysy z burmistrzem Kordianem Kolbiarzem na czele. To właśnie budowa ekociepłowni zasilanej paliwem alternatywnym realizowana przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna wzbudziła zainteresowanie gości. Nysa stoi bowiem przed podobnymi wyzwaniami, dlatego jej włodarze chcą skorzystać z naszych doświadczeń.

- Dowiedziałem się od naszych gości, że zostaliśmy zarekomendowani przez Polski Fundusz Rozwoju, jako projekt godny uwagi i podpatrywania - powiedział prezydent Piotr Grzymowicz. - To miłe, że jesteśmy tak oceniani i tym chętniej dzielimy się naszymi doświadczeniami.

Olsztyńska instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji zielonej energii projekt przyniesie korzyści wynikające z ograniczenia o około 150 tys. ton rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła.

Powróć do archiwum