Jak sfinansować działalność gospodarczą bez wkładu własnego?

Jedną z głównych przyczyn rezygnacji z realizacji pomysłu na własny biznes jest brak funduszy na start. Co prawda, sama rejestracja firmy jest darmowa, ale koszty inwestycji, np. zakup maszyn lub towarów, a także początkowe opłaty w postaci pozwoleń lub koncesji, mają tu kluczowe znaczenie.

Nie zawsze początkujący przedsiębiorca posiada oszczędności wystarczające na wystartowanie z własną firmą i nie zawsze ma możliwość uzyskania pomocy od rodziny lub znajomych. Jak, więc można bez środków pieniężnych otworzyć własny biznes? Jest na to kilka sposobów, które warto poznać.

Koszty założenia firmy, czyli podstawowe potrzeby finansowe na starcie

Zarejestrowanie w CIDG jednoosobowej DG lub spółki cywilnej jest zwolnione z opłat. W przypadku rejestracji innej formy wymagającej wpisu do KRS np. spółki cywilnej lub komandytowej wymagane są początkowe opłaty.

W początkowej działalności należy liczyć się również z koniecznością zatrudnienia pracowników, opłacania składek ZUS, ponoszenia kosztów wynajmu lokalu i innych. Niewątpliwie w kwestiach finansowych małego przedsiębiorstwa najlepiej pomoże dobry doradca lub biuro księgowe. To rozwiązanie również może obciążyć początkowy budżet firmy.

Informacje na temat zapoczątkowania działalności można znaleźć na: https://wiedzadlafirm.pl/.

Jak można zdobyć środki finansowe na działalność gospodarczą?

Niektóre banki oferują kredyty na start, ale nie ma takich ofert na rynku zbyt wiele, a często wymagany jest wkład własny. Zazwyczaj banki kredytują przedsiębiorców z przynajmniej 6-ciomiesięcznym stażem.

Innym rozwiązaniem mogącym pomóc w otwarciu firmy, jest dofinansowanie z urzędu pracy. To dobra opcja dla osoby bezrobotnej, która ma plan na biznes niewymagający wysokich nakładów. UP sfinansuje niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt i materiały, ale uzyskanie dotacji możliwe jest w niewielu branżach. Nie mniej wielu młodych ludzi chętnie z tego rozwiązania korzysta.

Dobrze jest zapoznać się z wiedzą specjalistów na: https://wiedzadlafirm.pl/.

Dotacje i projekty unijne, czy warto?

Aby otrzymać fundusze na zakup wyposażenia, oprogramowania i innych środków trwałych warto zwrócić uwagę na możliwości dofinansowania ze środków unijnych lub sygnowanych przez PARP i NCBiR. Istotne jest przedstawienie własnego pomysłu w postaci dokładnego biznesplanu.

Kluczowe jest spełnienie warunków danego projektu. Czasem niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia środków na wypadek niewywiązania się z umowy dotacyjnej. Niemnie dotacje i dofinansowania w Polsce dla początkujących przedsiębiorców to rozwiązania, z których wielu już skorzystało.