Kolejny raz zasiądą do twórczych rozmów o kulturze. W Olsztynie odbędzie się trzecia edycja Zlotu Animatorów Kultury Warmii i Mazur.

Tegoroczne, branżowe spotkanie z pracownikami edukacji kulturowej i animatorami odbędzie się pod hasłem "Odwaga". Pandemia, wojna, kryzys humanitarny są znaczną częścią tego, co określa ostatnie miesiące na świecie.

- Tak jak w poprzednich latach, dużo będziemy rozmawiać i warsztatować, dzielić się doświadczeniem i refleksją oraz sieciować się, tworząc przestrzeń do współpracy wykraczającej ponad podziały administracyjne i wszelkie inne bariery - mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz.

Panel dyskusyjny poświęcony wykluczaniu i włączaniu czy warsztaty z języka wartościującego i włączającego - to jedne z ważniejszych elementów olsztyńskiego zlotu.

III Zlot Animatorów Warmii i Mazur odbędzie się w obiektach olsztyńskiego MOK-u 24-25 września.

Tu można zobaczyć program zlotu

Powróć do archiwum