W Warszawie rozpoczął się dwudniowy Polski Kongres Klimatyczny. Jednym z prelegentów zaproszonych do udziału w tym wydarzeniu jest prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Kongres skierowany jest przede wszystkim do samorządów oraz firm realizującym inwestycje publiczne. Podczas dwóch dni obrad zaplanowano m.in. kilkanaście paneli dyskusyjnych w pięciu liniach tematycznych: samorząd, biznes, infrastruktura, finansowanie, nauka.

- Celem wydarzenia jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe - wyjaśniają organizatorzy. - Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat.

Pośród ponad 30 prelegentów zaproszonych, którzy będą dzielić się swą wiedzą i doświadczeniami jest prezydent Olsztyna. Piotr Grzymowicz weźmie udział w piątkowym (17 marca) panelu poświęconym m.in. ciepłownictwo oraz gospodarce niskoemisyjnej i założeniom do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe. To będzie także doskonała okazja do przedstawienia ostatnich istotnych zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna.

- Pod koniec bieżącego roku w systemie ciepłowniczym dominującą rolę będą miały dostawy ciepła ze spalania biomasy oraz odpadów i kogeneracji - mówi prezydent Olsztyna. - W naszym systemie już pojawia się pierwsze ciepło typowo odpadowe, które jest odbierane z przemysłowej spalarni odpadów medycznych. Umożliwiamy również naszym odbiorcom posiadającym rozległe instalacje solarne sprzedaż nadwyżek ciepła do naszego systemu.  

Wydarzeniem towarzyszącym Polskiemu Kongresowi Klimatycznemu jest Gala Liderów Transformacji Energetycznej. Konkurs powstał, aby promować innowacyjne rozwiązania, produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Stolica Warmii i Mazur jest wśród nominowanych do nagrody za działalność Olsztyńskiego Klastra Energii. Ogłoszenie wyników w czwartkowy (16 marca) wieczór.

[strona Polskiego Kongresu Klimatycznego]

Powróć do archiwum