Informujemy, że 31 marca o godz. 1000 w sali sesyjnej w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Olsztyńskim. Działania Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego w 2022 roku.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego Powiatu w 2022 roku.
 6. Realizacja budżetu Powiatu.
 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2023-2037.
 8. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.
 9. Określenie zadań i przeznaczenie na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 10. Współpraca Powiatu Olsztyńskiego z Rejonem Rówieńskim (Ukraina).
 11. Rozpatrzenie skarg.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.