Urząd Marszałkowski Olsztyn: Rozpoczyna się walka o Żagle Warmii i Mazur dla firm
Warmia i Mazury stawiają na innowacyjność i rozwój gospodarczy. Do końca kwietnia 2024 roku przedsiębiorcy z regionu mają szansę na zdobycie prestiżowej nagrody, która doceni ich wkład w aktywizację lokalnej gospodarki. To doskonała okazja, by wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem w rozwój przedsiębiorczości.
  1. Otwarta jest czwarta edycja konkursu „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur”, która potrwa do 30 kwietnia 2024 roku.
  2. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, instytucji oraz organizacji z osobowością prawną z Warmii i Mazur.
  3. Celem inicjatywy jest wyróżnienie firm, które przyczyniają się do innowacyjności i rozwoju regionalnej gospodarki.
  4. W kryteriach oceny brane są pod uwagę m.in. stosowanie nowoczesnych technologii, inwestycje w rozwój oraz działalność zgodna z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.
  5. Proces zgłaszania kandydatur odbywa się za pomocą formularzy zgłoszeniowych online.

Warmińsko-mazurski krajobraz gospodarczy obfituje w firmy, które swoją działalnością nie tylko wpisują się w kanon innowacji, ale również w sposób znaczący przyczyniają się do rozwoju całego regionu. Konkurs „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur” to nie tylko okazja do wyróżnienia takich przedsiębiorstw, ale również moment, w którym cała społeczność może zobaczyć, jak wielki potencjał drzemie w lokalnych biznesach.

Organizatorzy poszukują przedsiębiorstw, które nie tylko są na czasie z nowoczesnymi technologiami produkcji, metod zarządzania czy marketingiem związanym z regionem, ale również tych, które stawiają na społeczną odpowiedzialność biznesu. Działalność oparta o wartości takie jak uczciwe warunki pracy, inwestycje w rozwój firmy czy podejmowanie działań proekologicznych, to tylko niektóre z aspektów, które kapituła będzie mieć na uwadze przy wyborze laureatów.

Wartość nagrody „Żagle Warmii i Mazur” wykracza poza materialny wymiar – to przede wszystkim szansa na pokazanie się szerokiemu gronu odbiorców i potwierdzenie wysokiego standardu prowadzonej działalności. Dla wielu firm może to być również impuls do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Inicjatywa ta, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, stanowi ważny element strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Poprzez promowanie najlepszych, inspiruje i motywuje inne podmioty do dążenia do doskonałości w swoich dziedzinach. Ostatecznie, wszyscy mieszkańcy regionu skorzystają na rosnącej innowacyjności i konkurencyjności lokalnej gospodarki.


Na podst. Urząd Marszałkowski Olsztyn