Olsztyn wyróżniony za efektywne wykorzystanie funduszy unijnych
W erze transformacji miast, Olsztyn wyróżnia się jako lider w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Przez dwie dekady obecności Polski w Unii Europejskiej, miasto zrealizowało ponad 120 projektów z europejskim dofinansowaniem, co świadczy o jego dynamicznym rozwoju i umiejętności wykorzystania szans, jakie daje członkostwo w UE.
  1. Olsztyn triumfuje w kategorii miast powyżej 50 tys. mieszkańców jako Mistrz Unijnych Środków.
  2. Ponad 120 projektów zrealizowanych dzięki funduszom unijnym, potwierdza skuteczność i ambicję miasta.
  3. Łączna wartość projektów przekracza cztery miliardy złotych, z czego wsparcie unijne wyniosło ponad dwa miliardy.
  4. Piotr Grzymowicz, prezydent miasta, podkreśla wspólny sukces i zasługi urzędników w pozyskiwaniu środków unijnych.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, nasze miasto przeszło imponującą metamorfozę, stając się przykładem skutecznego wykorzystania szansy, jaką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne, modernizacja przestrzeni publicznych oraz rozwój usług społecznych to tylko niektóre z działań, które zostały zrealizowane dzięki europejskim funduszom.

Podczas uroczystości w Warszawie, gdzie podsumowano dwudziestoletnią obecność Polski w Unii, nasze miasto zostało uhonorowane tytułem Mistrza Unijnych Środków. To wyróżnienie jest dowodem na to, że Olsztyn potrafi nie tylko skutecznie zabiegać o fundusze, ale również realizować projekty, które realnie wpływają na jakość życia mieszkańców.

"To ogromna satysfakcja, że nasza skuteczność kolejny raz została dostrzeżona" - mówi Piotr Grzymowicz, prezydent miasta od 15 lat. Jego słowa podkreślają, że sukces w pozyskiwaniu funduszy unijnych to efekt pracy wielu osób, zwłaszcza urzędników zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów.

Wartość zrealizowanych inicjatyw, przekraczająca cztery miliardy złotych, świadczy o ogromnej skali przedsięwzięć i ich znaczeniu dla przyszłości miasta. Każdy z tych projektów to krok naprzód w rozwoju lokalnej społeczności, a także potwierdzenie, że Olsztyn jest miastem otwartym na zmiany i nowoczesne rozwiązania.

W dobie globalnych wyzwań i konkurencji, sukcesy takie jak te osiągnięte przez Olsztyn, pokazują, jak ważne jest wykorzystanie dostępnych środków dla wspierania lokalnego rozwoju. Nie tylko podnoszą one standard życia mieszkańców, ale również przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej.


Urząd Miasta Olsztyna