Zmiany w opiece paliatywnej Barczewa: nowe zarządzanie z Dobrego Miasta
W obliczu niepewnej przyszłości jednej z kluczowych placówek opieki zdrowotnej w naszym regionie, mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki współpracy samorządu Powiatu Olsztyńskiego i Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, od 1 kwietnia, Centrum Pomocy w Barczewie otworzy ponownie swoje drzwi pod nowym szyldem, zapewniając kontynuację niezbędnych usług. To ważny krok ku zachowaniu wysokiej jakości opieki medycznej dla potrzebujących.
  1. Zamknięcie Centrum Pomocy Maltańskiej w Barczewie z powodu problemów finansowych.
  2. Prowadzenie negocjacji przez samorząd powiatowy w celu znalezienia rozwiązania dla placówki.
  3. Przejęcie i kontynuacja działalności przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.
  4. Planowane rozszerzenie oferty placówki o nowe świadczenia medyczne.

W ostatnich latach, Centrum Pomocy Maltańskiej w Barczewie było oazą wsparcia dla wielu pacjentów potrzebujących specjalistycznej opieki. Niestety, zawirowania finansowe zmusiły Fundację Zakonu Maltańskiego do podjęcia trudnej decyzji o zamknięciu. W tej niepewnej sytuacji, samorząd powiatowy nie pozostał obojętny na los placówki i jej pacjentów.

„W związku z tym, że budynek jest własnością samorządu powiatowego, prowadziliśmy negocjacje, co zrobić z usługą wykonywaną dotąd przez Fundację. Doszliśmy do wniosku, że będziemy kontynuować to zadanie w oparciu o doświadczenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, który prowadzi podobną działalność bo opiekę długoterminową, paliatywną. W związku z tym postanowiliśmy, że „Barczewo” zostanie włączone w struktury szpitala w Dobrym Mieście” – wyjaśnia starosta olsztyński Andrzej Abako.

Starania te zaowocowały sukcesem – nie tylko udało się zachować placówkę, ale również otworzyć nowe możliwości dla jej rozwoju. Już od 1 kwietnia, pod nazwą Centrum Świadczeń Zdrowotnych, placówka będzie kontynuować misję opieki długoterminowej i paliatywnej, teraz pod auspicjami Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Dodatkowo, dzięki współpracy z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich, Centrum planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowe świadczenia, takie jak laboratorium i pracownia rtg, co z pewnością przyczyni się do podniesienia standardu opieki medycznej w naszym regionie.

„W ten sposób kończymy, wyjątkową nawet w skali kraju, procedurę powiększania szpitala, dla którego organem prowadzącym jest samorząd – dodaje starosta Abako. – Jednak najważniejsze jest to, że udało nam się uratować tę ważną placówkę przed likwidacją, a pacjenci nie odczują skutków tej „transformacji”. A mam nadzieję, że z czasem także zyskają.”

Decyzja ta nie tylko zapewnia ciągłość opieki dla pacjentów, ale również otwiera nowy rozdział dla Centrum w Barczewie, dając nadzieję na dalsze ulepszenia i rozwój oferowanych usług. Jest to dowód na to, że nawet w trudnych czasach, dzięki współpracy i zaangażowaniu, można znaleźć rozwiązania, które służą dobru wspólnemu.


Wg inf z: Powiat