Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Strażnik miejski – aplikant

(nazwa stanowiska)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania/zameldowania

1.

Iza Banach

Olsztyn

2.

Paweł Duszak

Olsztyn

3.

Emilia Gajo

Olsztyn

4.

Tomasz Jaworski

Olsztyn

5.

Jolanta Nalepa

Olsztyn

Informujemy , że kolejne etapy naboru odbędą się w następujących terminach:

- w dniu 17.05.2019 r. (piątek) godz. 8.00 test pisemny z wiedzy ogólnej w budynku Straży Miejskiej w Olsztynie, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/17 ( sala odpraw).

Z zagadnień: Ustawa o strażach gminnych, Kodeks Wykroczeń, Kodeks Karny, topografia Miasta Olsztyna.

- w dniu 17.05.2019 r. (piątek) godz.9.00 test sprawności fizycznej w sali gimnastycznej w budynku OSiR ul. Głowackiego (obowiązuje ubiór sportowy).

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie dopuszczające do ćwiczeń fizycznych .

Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości .

Zestaw obowiązujących ćwiczeń:

- test wytrzymałościowy (stopień lub ławeczka polega na wielokrotnym wejściu i zejściu

w określonym czasie).

- siady z leżenia tyłem w ciągu 30 sek.

- test zwinnościowy (bieg do 2 chorągiewek ,przewrót)

- podciąganie na drążku (mężczyźni)

- uginanie i prostowanie ramion w podporze zawieszonym tyłem na ławeczkach gimnastycznych w ciągu 30 sek. (kobiety)

- rzut piłką (3kg mężczyźni) (2 kg kobiety)

- w dniu 17.05.2019 r. (piątek) godz. 11.00 – rozmowa kwalifikacyjna siedzibie Straży Miejskiej w Olsztynie p. 5-6

Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje go i kończy w stosunku do niego postępowanie kwalifikacyjne.

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej

Urszula Kania