Radosna Niepodległa

Aż 34 młodych wokalistów ze szkół podstawowych z powiatu olsztyńskiego i Olsztyna wzięło udział w V Powiatowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej pn. „Radosna Niepodległa”, który odbył się 7 listopada w stolicy Warmii i Mazur. Organizatorem był Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie. Wydarzenie zostało objęte patronatem starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako.

- Celem festiwalu jest pogłębienie świadomości patriotycznej wśród młodego pokolenia, popularyzacja piosenek wojskowych, patriotycznych i partyzanckich oraz konfrontacja umiejętności dzieci i młodzieży przed rówieśnikami. W tym roku zgłosili się uczniowie z Klebarka Wielkiego, Sząbruka, Gietrzwałdu, Dobrego Miasta, Butryn, Olsztynka, Ornety, Rusi i Olsztyna – wyjaśnia Alicja Kucharzewska, koordynator konkursu.

Młodzi artyści startowali w trzech kategoriach. Decyzją jury w kategorii wokalnej młodszej (klasy III-V) laureatami zostali:
I miejsce – Mateusz Pająk z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Olsztynie
II miejsce – Nikola Struk z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście
III miejsce – Kalina Nadolska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie
Nagrodę specjalną otrzymała Hanna Drozdek z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Laureatami kategorii wokalnej starszej (klasy VI-VIII) zostali:
I miejsce – Mateusz Kłosowski ze Szkoły Podstawowej nr 311 w Olsztynie
II miejsce – Magdalena Libecka ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Olsztynie
III miejsce – Aleksandra Grabarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście.

W kategorii zespołowej (bez podziału na wiek) zwyciężyła grupa Belki Dec ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.
Występującym dzieciom i młodzieży warto było kibicować. Wśród publiczności bowiem również rozlosowano upominki.

- Bardzo się cieszę, że tak wielu młodych mieszkańców Warmii chce śpiewać pieśni i piosenki patriotyczne, co jest gwarancją tego, że również w przyszłości będą nosić w sercach miłość do Ojczyzny i do muzyki. To budujące, tym bardziej w przededniu najważniejszego dla nas, Polaków, święta, jakim jest rocznica odzyskania niepodległości. Gratuluję wszystkim wykonawcom, a także ich rodzicom i opiekunom, którzy przygotowali dzieci i młodzież do udziału w konkursie. Słowa uznania kieruję także do organizatorów „Radosnej Niepodległej”. Cieszę się, że przy wsparciu finansowym Powiatu udało się zorganizować piękne wydarzenie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

Rozmowy z laureatami festiwalu można będzie posłuchać na antenie Radia Olsztyn – w niedzielę 10 listopada w audycji „Dziecinada” red. Moniki Szczygło, po Wiadomościach o godz. 9:00.