Uczestnicy spotkania na grupowym zdjęciu

Samorządowcy spotkali się w stolicy Warmii i Mazur, by rozmawiać o problemach dotykających oświaty. To była jednocześnie okazja zacieśnienia współpracy między miastami.

Zaproszenie zostało skierowane do przedstawicieli dziesięciu miast. W spotkaniu wzięło udział łącznie 13 osób zajmujących się edukacją w Ełku, Suwałkach, Toruniu, Elblągu, Płocku oraz w Olsztynie.

- W trakcie rozmów w dwóch grupach roboczych omawialiśmy zagadnienia związane z naliczaniem i rozliczaniem dotacji, organizacją kształcenia i wychowania w kontekście deficytu wydatków oświatowych, strukturą organizacyjną urzędów w obszarze oświaty - wyjaśnia zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk.

Kolejne takie spotkanie odbędzie się w maju. Wówczas gospodarzem będzie Ełk.

<- Wstecz do: Archiwum