Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Wyzdrowiałeś? Podziel się osoczem!

Pokonałeś COVID-19? Podziel się osoczem i uratuj czyjeś życie! Powiat Olsztyński włącza się do akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i zachęca ozdrowieńców w wieku 18-65 lat do oddawania tego cennego składnika krwi.

Mowa o osobach, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Ich osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące koronawirusa po przetoczeniu eliminują go z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z chorobą. Terapia osoczem rekonwalescentów była już wcześniej wielokrotnie stosowana przy zakażeniach wirusem m.in. EBOLA, grypy A (H1N1) czy „ptasiej” grypy A (H5N1). To jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi
  • przechorowały COVID-19 lub przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów/ 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy
  • są w wieku 18-65 lat.

RCKiK Olsztyn na swojej stronie internetowej zamieściło wstępną ankietę dla „ozdrowieńców”, która umożliwi samodzielne potwierdzenie, czy możesz oddać osocze. Link do ankiety i rejestracji internetowej (kliknij)

126497927_205862627583016_245649320779666834_n (2)