Z czym wiąże się umowa franczyzy?

Bardzo dobrą opcją na osiągnięcie zysku jest posiadanie własnego biznesu na bazie franczyzy. Ryzyko poniesienia klęski jest tutaj znacznie mniejsze, co sprawia, że franczyza cieszy się sporym uznaniem na rynku. Czego dotyczy? Jak wygląda umowa franczyzy? Jakie elementy posiada?

Czego dotyczy franczyza?

Ogólnie rzecz ujmując, franczyza bazuje na prowadzeniu swojego biznesu pod cudzym szyldem. To pewna umowa pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą, przy czym ta druga strona daje zezwolenie na świadczenie jej usług i sprzedaż jej produktów. Udzielona zostaje zgoda na wykorzystanie znaku firmowego i marki, jak i dochodzi do przekazania wszelkich niezbędnych informacji o prowadzeniu danego biznesu. Franczyzodawca prowadzi działalność od tej pory na własną odpowiedzialność, ale powinien przestrzegać określonych zasad wspólnych, jakie ustalono w umowie.

Umowa franczyzy

Franczyza wymaga sporządzania konkretnej umowy, na podstawie której dochodzi do współpracy. Zasady nie są ustalone w żadnych ustawach, co wskazuje, że franczyza jest formą umowy nienazwanej. Już na samym początku należy określić, na jakich warunkach będziemy współpracować, aby uniknąć nieporozumień. Umowa jest tutaj bardzo ważna i pozwala zbudować odpowiednie stosunki pomiędzy dwoma stronami. Opracowanie jednego wzorca umowy franczyzowej nie jest łatwym zadaniem, gdyż mamy tu do czynienia z różnorodnością. Na szczęście istnieje pewien schemat, którego warto przestrzegać i na tej podstawie stworzyć można treść umowy. Zazwyczaj wstępem jest ustalenie celu działania i stanu faktycznego. Nie pomińmy definicji, które pojawiać się będą w dokumentacji.

Co zawiera umowa franczyzy?

Po wstępie umowa franczyzy składa się z kilku etapów, jakimi są:

  • postanowienia, jakie dotyczą zawarcia umowy,
  • postanowienia co do praw i obowiązków obu stron,
  • postanowienia związane z przyczynami i sposobami rozwiązania umowy.

Dzięki tym punktom stworzymy zrozumiała i rzetelną umowę, która opierać się będzie na logicznej kolejności. Następnie przystępuje się do kolejnych kroków, które są łatwiejsze po opracowaniu planu. W umowie franczyzowej nie może zabraknąć elementów i zagadnień, którymi są: czas trwania umowy franczyzowej, zasady przystąpienia do systemu, obszar działania franczyzobiorcy, obowiązki i prawa obu stron, działalność konkurencyjna i szkolenia, zabezpieczenie tajemnicy firmy, znaków towarowych i oznaczeń sieci, wysokość opłat marketingowych i licencyjnych, promocja i reklama oraz wykorzystywane formy, uprawnienia kontrolne franczyzodawcy oraz aspekty związane z rozwiązaniem umowy.

Ponadto, obie strony ustalają, czy konieczne jest zawarcie postanowień o karach umownych, zobowiązaniach po wygaśnięciu umowy i wszelkich zabezpieczeniach. Na końcu, jak ma to miejsce w każdej umowie, umieszczane są akty prawne, które wiążą się z nieuregulowanymi kwestiami.

Umowa franczyzy jest zawierana przez obie strony, jakimi są franczyzobiorca i franczyzodawca. Posiada ona szereg ustaleń i praw, jakie posiada każde z nich.