Franczyza czarno na białym

Franczyza stanowi rozwiązanie dla każdego, kto jest zaangażowany w prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Działalność na licencji franczyzowej opiera się na umowie pisemnej zawartej pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Franczyzę można określić jako sposób na prowadzenie własnego biznesu, który będzie występował pod szyldem innej marki. Jest to ciekawa i coraz bardziej popularna opcja dla osób, które dopiero rozpoczynają własną działalność. Ogromnym plusem działającą na korzyść takiego rozwiązania jest możliwość pracy wraz z doświadczonymi partnerami biznesowymi.

Rodzaje franczyzy

Franczyza przyjmuje wiele postaci. Można je podzielić według kryteriów takich jak:

  1. Rodzaj działalności
  • Franczyza usługowa
  • Franczyza dystrybucyjna

    2. Rodzaj know-how, który jest przekazywany do franczyzobiorcy

  • Franczyza koncepcji działalności
  • Franczyza dystrybucji produktu

   3. Organizacja systemu

  • Franczyza wielokrotna
  • Franczyza bezpośrednia
  • Przedstawicielstwo regionalne
  • Masterfranczyza

Umowa franczyzowa - wady i zalety

W przypadku franczyzobiorcy znaczącą zaletą wynikającą z zawarcia umowy franczyzy jest zakup gotowego oraz sprawdzonego pomysłu. Po wcześniejszym odniesieniu sukcesu na rynku franczyzobiorca nie musi obawiać się o niepowodzenie, odnosi on korzyść na kampaniach reklamowych innej marki. Do podziału z partnerem nie wchodzi w grę jedynie marka, ale także know-how. Franczyzobiorca otrzymuje systematyczną pomoc, wszelkiego rodzaju szkolenia dotyczące np. księgowości, a także kontrole biznesowe. Warto również wspomnieć, że w tym przypadku, na rozpoczęcie działalności nie potrzeba dużego kapitału, ponieważ dany przedsiębiorca nie jest zobowiązany do budowania biznesu od przysłowiowego zera.

Marka, jak i logo, pomoc merytoryczna, pracownicy oraz stali klienci nie są zmartwieniem żadnego franczyzobiorcy. Główną zaletą w przypadku franczyzodawcy jest oczywiście rozwój marki, a także zwiększenie kanałów dystrybucji wszelkich towarów oraz usług. Dzięki temu doprowadza tym samym do ograniczenia przestrzeni rynkowej, która wcześniej była pochłonięta przez konkurencję. Franczyzodawca zyskuje lojalnych i zaangażowanych partnerów, a dzięki przekazaniu know-how nie jest on zobowiązany do zarządzania siecią swoich podmiotów w pojedynkę.

Jak powszechnie wiadomo, wszystko ma swoje wady i zalety i tak samo jest w przypadku umowy franczyzowej - więcej o umowie franczyzowej dowiesz się na stronie https://www.arss.com.pl/. Franczyzodawca ponosi spore ryzyko, które jest bezpośrednio związane z udziałem licencji franczyzobiorcy. Z biegiem czasu, sieć firm może stać się trudna do kontrolowania. Franczyzodawca ryzykuje, wybierając swoich partnerów franczyzowych- mogą się oni okazać nierzetelni, bądź nieuczciwi.

W przypadku franczyzobiorcy zagrożenie może stanowić przymus poniesienia kosztów opłaty wstępnej pobieranej za udzielenie licencji oraz wypłacanie danego w umowie procentu obrotów na rzecz franczyzodawcy. Franczyzobiorca podlega również kontroli franczyzodawcy, przez co jego samodzielność staje się znacznie ograniczona. Należy także wspomnieć, że biorca ponosi odpowiedzialność za sytuacje kryzysowe oraz błędne decyzje marki.