Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Wieloletnia współpraca Urzędu Miasta z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii UWM przynosi doskonałe efekty. Jednym z nich jest cenne narzędzie przekazane ratuszowi przez naukowców.

Usankcjonowanie kontynuacji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a samorządem Olsztyna było jednym z celów wtorkowego (16 listopada) spotkania. Ta została odnowiona na podstawie porozumienia z początku czerwca.

- Rozmawialiśmy m.in. o wymianie doświadczeń i wzajemnych działaniach - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Jednym z efektów współpracy jest możliwość korzystania przez urzędników w codziennej pracy ze specjalnej mapy, która powstała w UWM. Temat korzyści, jakie daje nam to narzędzie również został poruszony podczas tego spotkania.

Mapa wartości gruntów efektywnie wspiera podejmowanie decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami należącymi zarówno do gminy Olsztyn, jak i Skarbu Państwa. Informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji.

- Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie dostęp do informacji jest czymś powszechnym i wprost koniecznym - mówi autor mapy, prof. Radosław Cellmer z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii UWM. - Cieszymy się, że wyniki badań prowadzonych w naszym zespole mają charakter utylitarny bowiem zwiększają one transparentność rynku nieruchomości i pomagają minimalizować ryzyko przy podejmowaniu decyzji dotyczących mienia o znacznej wartości.

Porozumienie o współpracy jest bezterminowe.

[informacja o mapie wartości gruntów]

*** Na zdjęciu od lewej: prof. Ryszard Źróbek, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, prof. Sabina Źróbek, dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii dr hab. inż.  Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM, dr inż. Jan Kuryj, dr hab. inż. Radosław Cellmer prof. UWM - główny wykonawca mapy, oraz dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Sławomir Bernat. Zdjęcie wykonała Magdalena Szurek, pracownik wydziału - także uczestniczka tego spotkania

Powróć do archiwum