PCPR nagrodzone w Pałacu Prezydenckim

Nagroda specjalna Minister Rodziny i Polityki Społecznej trafiła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 18 listopada w Pałacu Prezydenckim wyróżnienie odebrali starosta olsztyński Andrzej Abako, dyrektor PCPR Arkadiusz Paturej oraz Aneta Markowska w imieniu zespołu pracowników.

– Państwa działalność wyróżnia konsekwentne budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz liczne nowatorskie programy realizowane na jej rzecz, która promuje pozytywny wizerunek pomocy społecznej i przyczynia się do skutecznego i profesjonalnego wsparcia osób potrzebujących – napisała minister Marlena Maląg w liście kierowanym do załogi PCPR.

To nie pierwsza nagroda ministerialna przyznana tutejszemu Centrum, były także w 2002 r., 2006 r., a także nominacja do Nagrody Pary Prezydenckiej „Dobry klimat dla rodziny” w 2014 r. Tegoroczne wyróżnienia jest jednak szczególne, bo podsumowuje zaangażowanie oraz wieloletnią pracę na rzecz tworzenia sprawnego systemu.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie od wielu lat zaangażowane jest w proces deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, a także prowadzenie kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego „Rodzina zastępcza – profesja z misją”. Chodzi o to, by jak najmniej dzieci trafiało do pieczy instytucjonalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych pracowników oraz bez rodzin zastępczych, dzięki którym możemy system wsparcia dzieci i rodzin budować każdego dnia – podkreśla Arkadiusz Paturej, dyrektor PCPR.

Od samego początku priorytetowym zadaniem PCPR było zorganizowanie skutecznego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem. W 2004 r. została w znacznej części wygaszona działalność oddziału do lat 3 w Domu dla Dzieci (DdD) „Nad Jeziorem” w Olsztynku, a jego funkcję przejęła rodzinna opieka zastępcza, uwzględniając zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Od 2005 do 2019 r. powiatowe DdD przekształcały się z jednostek z trzydziestoma miejscami w mniejsze, przeznaczone dla 14 osób. Zmieniło się też podejście do zarządzania placówkami. Obecnie wszystkie cztery powiatowe Domy dla Dzieci (w Biskupcu, Gryźlinach i dwa w Olsztynku) posiadają 14 miejsc, spełniają kryteria placówek rodzinno-podobnych bez hierarchicznej struktury zatrudnienia, z administracją i obsługą w niezbędnym zakresie, w bezpośrednim kontakcie dzieci wyłącznie z wychowawcami i specjalistami. Początek 2020 r. przyniósł jednolity system przenikania się pieczy zastępczej instytucjonalnej rodzinno-podobnej z pieczą zastępczą rodzinną, z jednoczesnym całkowitym odejściem od opieki instytucjonalnej zakładowej. Kolejnym krokiem PCPR ma być dalsze zmniejszenie liczby wychowanków w domach dla dzieci do 9. Warto dodać, że PCPR wspiera także swoich wychowanków, którzy opuszczają domy dla dzieci i rodziny zastępcze. Centrum posiada w swoim zasobie 12 lokali, które stanowią odrębną własność dla usamodzielniającej się młodzieży

- Wprowadzona przez nas organizacja pieczy zastępczej jest innowacyjna, nieliczna w skali kraju i dająca wymierne korzyści finansowe. Jest też możliwa do przeniesienia modułowego do innych powiatów. Cieszę się, że ta pełna zaangażowania i kreatywnego podejścia do tematu praca zespołu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie została pozytywnie oceniona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Jako Zarząd Powiatu doceniamy starania wszystkich pracowników jednostki i dziękujemy za nie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

PCPR 1Dyplom dla PCPR258776914_413055417024936_3448400142170411711_n

PCPR 2