znaki_strona_www

 

Powiat Olsztyński otrzymał od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację na 2021 rok ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z dofinansowaniem bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki na łączna kwotę 226 124 zł są przeznaczone m.in. na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa COVID-19, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Dofinansowanie na podstawie zawartych umów otrzymały:

1/ Dom Pomocy Społecznej w Barczewie na kwotę 52 306 zł

2/ Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie na kwotę 26 591 zł

3/ Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku na kwotę 66 405 zł

4/ Dom Pomocy Społecznej w Grazymach na kwotę 32 983 zł

5/ Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach na kwotę 47 839 zł.

 

Powiat Olsztyński otrzymał od Wojewody również dofinansowanie na realizację zadań własnych, związanych z dofinansowaniem bieżącej działalności domów pomocy społecznej, dotyczących prowadzenia i rozwoju infrastruktury, na łączną kwotę 389 830 zł.

Dofinansowanie na podstawie zawartych umów otrzymały:

1/ Dom Pomocy Społecznej w Barczewie na kwotę 90 520 zł

2/ Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie na kwotę 36 000 zł

3/ Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście na kwotę 5 440 zł

4/ Dom Pomocy Społecznej w Grazymach na kwotę 94 670 zł

5/ Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach na kwotę 163 200 zł.