Jest najważniejszym dokumentem, jaki wskazuje na plany rozwojowe i pomysł na miasto. Już w środę (18 maja) rusza kolejna odsłona konsultacji społecznych, poświęcony "Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+".

Pierwsza odsłona rozmów z mieszkańcami i ekspertami odbyła się jesienią poprzedniego roku. Dziesięć debat poświęconych najważniejszym aspektom funkcjonowania miasta stało się bazą do przygotowania projektu Strategii.

- To były rozmowy, które wskazywały, jak nasze miasto powinno wyglądać za 10 lat - przypomina zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk, przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii.

Teraz konsultacją poddawane są konkretne zapisy proponowanej Strategii.

- Poza dwoma otwartymi spotkaniami będą także rozmowy z konkretnymi grupami mieszkańców - wyjaśnia dyrektor  Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz. - Chcemy uchwycić, czy konkretne, przedstawione zapisy są tym, co zostało wydyskutowane podczas ubiegłorocznych debat.

W poszczególnych spotkaniach będą brać udział seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych, młodzież, naukowcy, rady osiedlowe. Łącznie - do 22 czerwca - zaplanowanych zostało osiem spotkań.

Otwarte spotkanie rozpoczynające ten etap konsultacji odbędzie się 18 maja (środa) o godz. 17:00 w Zajezdni Trolejbusowej przy ul. Knosały 3B.

Poza spotkaniami, opinie i uwagi mieszkańców na temat projektu strategii są zbierane także drogą elektroniczną oraz pisemnie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

[projekt "Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+"] [czekamy opinie i uwagi] [strategia na Platformie Konsultacji Społecznych]

Powróć do archiwum