Trwa nabór do społecznego programu "To będzie dzień dobry". Zgłoszenia będą przyjmowane do połowy lipca.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Fundacja Szalony Krasnolud. Projekt skierowany jest do mieszkańców Olsztyna, które mieszkają w obszarze rewitalizacji.

- Zależy nam na dotarciu do rodzin, które potrzebują wsparcia m.in. psychologicznego, pedagogicznego, być może także wsparcia dietetyka, prawnika czy ekonomisty - mówi koordynatorka projektu, Monika Wysocka-Kawa. - Uczestnicy wezmą udział w warsztatach indywidualnych i grupowych stacjonarnych w Olsztynie oraz wyjazdowego w Toruniu. Poza tym skorzystają z zajęć opiekuńczo-wychowawczych m.in. dla dzieci i młodzieży.

Na wsparcie mogą również liczyć wspólnoty mieszkaniowe, które w ostatnim czasie dokonały rewitalizacji zabytkowych olsztyńskich kamienic, a których obowiązkiem jest wzięcie udziału w odpowiednim projekcie rewitalizacji społecznej. Wszystkie działania będą nieodpłatne.

Realizatorzy projektu planują otoczyć wsparciem planujemy sześć rodzin. To łącznie 19 uczestników: 10 kobiet i dziewięciu mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne. Projekt jest skierowany do rodzin, których integracja i uczenie ich członków nawiązywania i podtrzymywania więzi są dla nas najważniejszymi celami.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisu są na stronie internetowej projektu.

Powróć do archiwum