Coraz bliżej końca prac nad Strategią Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+. Już w środę (22 czerwca) ostatnie spotkanie konsultacyjne, na którym zostaną podsumowane działania zmierzające do powstania dokumentu.

Rok temu zainaugurowane zostały prace nad powstaniem strategii Olsztyn 2030+. W tym czas obył się szereg debat, spotkań, konsultacji, by dokument definiujący przyszłość naszego miasta był jak najbardziej kompleksowy.

- Za nami ogrom pracy - mówi przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii, zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. - Musieliśmy wraz z mieszkańcami i ekspertami odpowiedzieć na szereg pytań. Wśród nich te najważniejsze: w jakim kierunku Olsztyn powinien się rozwijać czy jakie działania należy podjąć, by nam i przyszłym pokoleniom żyło się w nim dobrze?

W pierwszym etapie odbyło się dziesięć spotkań tematycznych. Mieszkańcy wraz z ekspertami i urzędnikami zajmowali się pomysłami na m.in. sprawy społeczne, środowisko, kulturę, transport czy nowoczesne technologie w służbie miastu. Ich efektem był projekt strategii, który był dyskutowany na kolejnych, tegorocznych spotkaniach z mieszkańcami i konkretnymi środowiskami.

- Wydyskutowany dokument będzie podstawą do rozwoju naszego miasta na najbliższe lata - mówi dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Justyna Sarna-Pezowicz.

Przed nami ostatnie spotkanie, podczas którego zostaną podsumowane prace nad dokumentem. Odbędzie się w środę (22 czerwca) w Zajezdni Trolejbusowej w Parku Centralnym. Początek o 17:00.

[projekt "Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+"] [czekamy opinie i uwagi] [strategia na Platformie Konsultacji Społecznych]

Powróć do archiwum