Wyniki konkursu na prowadzenie punktów pomocy prawnej

Rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023.

 1. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Barczewie.
  Organizacja pozarządowa:
  Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9/42, 10-687 Olsztyn
  Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

 

 1. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Olsztynku.
  Organizacja pozarządowa:
  Instytut Praw Obywatelskich, ul. Rymkiewicza 4, 10-089 Olsztyn
  Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

 1. Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Stawigudzie.
  Organizacja pozarządowa:
  Stowarzyszenie Patria Nostra, ul. Partyzantów 68/5, 10-523 Olsztyn
  Kwota dotacji: 63 360,00 zł.

grafika: Pixabay