Jeszcze przez ponad dwa miesiące będziemy świętować okrągłą, 550. rocznicę urodzin wielkiego uczonego. Archidiecezja warmińska zorganizowała uroczystą sesję, podczas której były podsumowywane minione wydarzenia.

Związki Mikołaja Kopernika ze stolicą Warmii i Mazur są niepodważalne. Olsztyński zamek przez lata był miejscem jego zamieszkania, w nim pracował nad dziełem swojego życia "O obrotach sfer niebieskich", stworzył swoją słynną tablicę astronomiczną, z murów zamku bronił Olsztyna przed najazdem krzyżackim.

W międzyczasie podróżował zakładając nowe wsie na całej Warmii, na której spędził 40 z 70 lat życia. Olsztyn jest jednym z najważniejszych punktów na przebiegającym przez Warmię i Mazury Szlaku Kopernikowskim.

Uroczysta sesja w Muzeum Archidiecezji Warmińskiej była doskonałą okazją, by pomówić o tym, co zostało dotychczas zrealizowane. W wydarzeniu wziął udział prezydent Olsztyna.

- Nasze miasto kojarzy się z największymi odkryciami naszego wybitnego astronoma - mówi Piotr Grzymowicz. - Przybył do miasta niemal równo pięć wieków temu. Niedługo później w komnacie olsztyńskiego zamku zaczął spisywać wnioski, do jakich doszedł obserwując niebo. Po dziś pozostaje jednym z nielicznych Polaków o ogólnoświatowej rozpoznawalności.

W stolicy Warmii i Mazur nie zabrakło wydarzeń nawiązujących do Roku Mikołaja Kopernika. Wśród nich m.in. Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników Turystycznych, Zjazd Miast Partnerskich Olsztyna, Światowy Zjazd Lekarzy Polskich czy Światowy Kongres Kopernikański.

- Przy okazji Roku Kopernika 50-lecie istnienia obchodzi nasze Planetarium - przypomina prezydent Olsztyna. - Wkrótce obiekt otrzyma nową kopułę oraz nowoczesną aparaturę projekcyjną. Poza tym powstanie tam Habitat Księżycowy, czyli rodzaj stałej wystawy interaktywnej imitującej bazę księżycową. Z kolei w Obserwatorium Astronomicznym rozszerzona zostanie oferta kulturalno-edukacyjna. Do tego należy dodać powstającą przy okazji projektu tramwajowego Aleję Kosmonautów, która będzie kolejną atrakcją turystyczną naszego miasta.

Według szacunków w tym roku informacja o związkach Kopernika z Olsztynem i Warmią dotarła do około siedmiu milionów osób.

Powróć do archiwum