Chcę czerpać z doświadczeń Olsztyna i nawiązać współpracę między miastami. Przedstawiciele powiatu równieńskiego i miasta Równe kolejny raz odwiedzili stolicę Warmii i Mazur.

Ostatnie niemal dwa lata to niezwykle trudny, wojenny czas dla Ukraińców, ale także wspaniała reakcja społeczeństwa na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Niewykluczone, że Olsztyn zyska tam kolejnego partnera.

- Nasi goście zaproponowali zacieśnienie kontaktów na poziomie stolic regionów - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - To interesująca propozycja. Jesteśmy już partnerami Łucka, więc byłoby to już drugie miasto z zachodniej Ukrainy. Tego typu ustalenia wymagają jednak czasu i zgody Rady Miasta, więc jeszcze za wcześnie, żeby o tym przesądzać.

Goście z Równego dopytywali m.in. o zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, instalację termicznego przekształcania odpadów, segregację śmieci, transport zbiorowy. Odwiedzili Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, by poznać współdziałanie miasta, powiatu i okolicznych gmin w tym zakresie. Spotkanie w urzędzie miasta było także okazją do rozmów na temat pól współdziałania.

- Chcieliśmy brać przykład z Olsztyna - mówi przewodniczący Rady Miejskiej Równego, Viktor Shakyrzian. - Podoba nam się rozwój miasta, to, jak dynamicznie się zmienia. Mamy nadzieję, że będziemy mogli skorzystać z Waszego doświadczenia przy realizacji naszych inwestycji. Mogę zagwarantować, że współpraca nie będzie tylko pustym dokumentem.

Strona ukraińska przywiozła i zostawiła spisane propozycje współpracy. Równe ma kilka miast partnerskich w Polsce. Wśród nich m.in. Zabrze, Lublin i Jelenią Górę.

Powróć do archiwum